Integritetspolicy

   SYFTE-Syftet med vår integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT-Vi på the dog trick behandlar personuppgifter för att vi ska kunna på bästa sätt fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att boka genom att gå på något mingel eller avboka din tjänst.Vi kommer aldrig eftersträva med att fråga efter fler uppgifter än vad vi behöver.DÄRFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER-Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna på bästa sätt fullfölja våra förpliktser mot dig, om du väljer att gå på något av våra mingel. Och vi kommer aldrig att eftersträva med att fråga efter fler uppgifter än vad vi behöver.Källan TILL PERSONUPPGIFTER-Här kommer några  exempel på personuppgifter som vi behandlar:Namn
Kontaktuppgifter: E-post och telefonnummerKöpinformation: ( Tex tjänsten som du bokat eller vill avboka)
SYFTET MED DATABEHANDLING-Personuppgiftsansvarig kommer behandla personuppgifter hos kunden för följande ändamål:1. Registrering på hemsidan2. För uppfyllande av den elektroniska bestämning som skapas ut av kunden (Namn, adress, e-post, telefonnummer)3. Följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan kunden och personuppgiftsansvarig varaktighet för lagring av personuppgifter2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.MOTTAGARE OCH PERSONUPPGIFTSANSVRIG AV PERSONUPPGIFTER-Tredje part som behandlar personuppgifter hos kunden är underleverantörer av personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer av personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan personuppgiftsansvarig och kund. BETALNINGSALTERNATIV- Betalning sker endast genom swish 
KUNDENS RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED FÖRORDNINGEN HAR KUNDEN FÖLJANDE RÄTTIGHETER:1. Rätten till tillgång till personuppgifter2. Rätten till rättelse av personuppgifter3. Rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter5. Rätten till dataöverförbarhet6. Rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till "..."7. Rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott med förordningen.SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.SLUTBESTÄMMELSER1. Genom att placera den elektronisk order på webbplatsen bekräftar kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet. 2. Accepterar kunden dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär.3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på sin hemsida.